Cīņas sporta pirmsākumi Latvijā

Kā aizsākās sporta cīņas tradīcijas Latvijā, kādi slaveni cīkstoņi bija pirms mums ?

Kurš uzvarētu, ja uz paklāja satiktos agrākie un šodienas čempioni ?

Kāpēc mēs pilnībā nepārmantojām senās Latvijas cīņas tradīcijas ?

Šādi un tamlīdzīgi jautājumi mani interesējuši jau sen un likušies izpētes vērti. Ar daļu no atrastā un izzinātā nolēmu dalīties arī ar Tevi