Cīņas sporta pirmsākumi Latvijā

Kā aizsākās brīvās un grieķu-romiešu cīņas tradīcijas Latvijā, kādi slaveni cīkstoņi bija pirms mums ?

Kurš uzvarētu, ja uz paklāja satiktos agrākie un šodienas čempioni ?

Kāpēc mēs pilnībā nepārmantojām senās Latvijas cīņas tradīcijas ?

Šādi un tamlīdzīgi jautājumi mani interesējuši jau sen un likušies izpētes vērti. Ar daļu no atrastā un izzinātā nolēmu dalīties arī ar Tevi

Neskatoties uz vietnes specifiku, man ir patiess prieks par patstāvigi kuplo apmeklētāju skaitu ikdienā. Kaut arī lapa ir tikai latviski, gandrīz puse ir  no ārvalstīm ... Tas dod prieku un gandarījumu rakt vēl dziļāk.                                      Jānis